Φοιτητικό  Φροντιστήριο Θετικών Επιστημών

Η πολυετής εμπειρία μας στον χώρο της φοιτητικής φροντιστηριακής ενίσχυσης, εγγυάται τη σωστή και μεθοδευμένη προετοιμασία σας στα παρακάτω μαθήματα.


Υποχρεωτικά μαθήματα:


 • ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
 • ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ 
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 
 • ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ
     Ι - ΙΙ - ΙΙΙ - ΙV
 • ΜΙΓΑΔΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
 • ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ I-II
 • ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
 • ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ
 • ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ
 • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
 • ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
 • ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
 • ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ Η/Υ
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ
 • ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Μαθήματα Επιλογής:


 • Γραμμικός Προγραμματισμός
 • Εξισώσεις Διαφορών - Διακριτά Μοντέλα
 • Γεωμετρία μετασχηματισμών
 • Αριθμητική Επίλυση Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων
 • Βάσεις Grobner
 • Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα
 • Θεωρία Προσέγγισης
 • Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις
 • Ολοκληρωτικές Εξισώσεις
 • Διαφορικές Εξισώσεις 1
 • Υπολογιστικά Μαθηματικά Πληροφορικής
 • Δομές Δεδομένων
 • Βάσεις Δεδομένων
 • Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός
 • Θεωρία ομάδων
 • Θεωρία δακτυλίων
 • Θεωρία πιθανοτήτων & στατιστικής
 • Στοχαστικές διαδικασίες

Για τα παραπάνω μαθήματα υπάρχει δυνατότητα, μέσω skype, εξ' αποστάσεως διδασκαλίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μαθήματα τα οποία δεν βρίσκονται στην παραπάνω λίστα ή αφορούν σχολές άλλων τμημάτων του πανεπιστημίου Ιωαννίνων όπως ΦΥΣΙΚΟ - ΧΗΜΙΚΟ - Β.Ε.Τ. - Φ.Π.Ψ. - ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ή άλλα πανεπιστήμια θετικών επιστημών, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.


Τιμές πολύ προσιτές, με δυνατότητα ακόμα καλύτερης τιμής σε περίπτωση τμημάτων 3-4 ατόμων


Ώρες Επικοινωνίας :

Δευτέρα-Παρασκευή : 9:00  - 22:00

Σάββατο : 10:00  - 22:00

Κυριακή 10:00  - 14:00  & 18:00 -21:00